Một số sách cùng tác giả

Kinh Nhật Tụng Phật Giáo Nguyên Thủy

Tỳ khưu Siêu Minh
Hỏi pháp sư Thanh Minh

Câu hỏi của quý hành giả sẽ được giải đáp trong phần hỏi-đáp của buổi giảng pháp gần nhất.