ĐĂNG KÝ THỈNH SÁCH

Chùa Phúc Minh

Lưu ý: Quý hành giả có nhu cầu thỉnh sách vui lòng:
 • Đọc qua trước nội dung các cuốn sách ở trên bằng bản mềm (file pdf) trước khi quyết định thỉnh sách;
 • Điền đầy đủ thông tin trong đơn đăng kí thỉnh sách dưới đây.
 • Quý hành giả vui lòng thanh toán phí vận chuyển khi nhận sách.

 

Trân trọng,
Thư viện chùa Phúc Minh

BIỂU MẪU ĐẶT SÁCH

  STT Tiêu đề sách Số lượng thỉnh
  1 Hỏi đáp Phật pháp căn bản
  2 Sổ tay thực hành thiền định
  3 Kệ tu tâm
  4 Câu đối pháp 1
  5 Câu đối pháp 2
  6 Thi kệ Phật Đà
  7 Kệ tu tâm 2
  8 Phương pháp thực hành thiền định
  9 Pháp Duyên Sinh.


  Quý vị vui lòng ghi rõ địa chỉ để bên vận chuyển có thể dễ dàng gửi sách đến
  ạ. Sadhu Sadhu.

  Thôn/Ấp/Tổ; Số nhà, Đường/Ngõ/Hẻm