THÔNG BÁO KHÓA THIỀN 7 NGÀY (Từ 10-18/12/2022)

THÔNG BÁO KHÓA THIỀN 7 NGÀYTừ 10 – 18 Tháng 12 Năm 2022(Tức ngày 17 – 25 Tháng 11 Âm Lịch)(Thiền sinh sẽ đến chùa vào ngày 10 tháng 12 năm 2022 để làm các thủ tục cần thiết – Và sẽ ra về vào ngày 18 tháng 12 năm 2022)THỜI KHÓA TU TẬP TRONG […]