Pháp duyên sinh

Trích đoạn các chương trong cuốn sách “Pháp duyên sinh” do sư Thanh Minh biên soạn.

Pháp duyên sinh

Trích đoạn các chương trong cuốn sách “Pháp duyên sinh” do sư Thanh Minh biên soạn.

Khởi đầu pháp duyên sinh
Sư Thanh Minh