CHÙA PHÚC MINH Theravāda

Thông báo nhận thiền sinh đến tu tập trở lại.

Hỗ trợ đăng kí hành thiền tại chùa

CHÙA PHÚC MINH
THERAVĀDA

Thông báo nhận thiền sinh đến tu tập trở lại.

MÃ PHÒNG ZOOM
Các buổi thọ giới, Thuyết pháp và trình pháp được tổ chức tại Zoom với mã sau:
Zoom ID: 699 699 2222 | Pass: 699

TRÌNH PHÁP
Câu hỏi của quý hành giả sẽ được giải đáp trong buổi giảng pháp gần nhất.

THỈNH SÁCH

Quý hành giả có nhu cầu thỉnh sách, kinh điển vui lòng điền đủ thông tin trong đơn đăng kí thỉnh sách dưới đây.

THỌ GIỚI
Lịch xin giới hằng tháng: mùng 8, 15, 23,30 hoặc 29 âm lịch  tháng thiếu.
Zoom ID: 699 699 2222 | Pass: 699

THỈNH SÁCH

Quý hành giả có nhu cầu thỉnh sách, kinh điển vui lòng điền đủ thông tin trong đơn đăng kí thỉnh sách dưới đây.

TRÌNH PHÁP
Câu hỏi của quý hành giả sẽ được giải đáp trong buổi giảng pháp gần nhất