CHÙA PHÚC MINH THERAVĀDA

Chùa Phúc Minh Theravāda liên tục đón nhận chư Tăng Ni, quý cô Tu nữ, Phật tử và các cư sĩ nam nữ có mong muốn tu tập ngắn ngày và dài hạn tại Chùa, để tham gia khoá thiền, xin vui lòng xem hướng dẫn ở đây:

CHÙA PHÚC MINH THERAVĀDA

Chùa Phúc Minh Theravāda liên tục đón nhận chư Tăng Ni, quý cô Tu nữ, Phật tử và các cư sĩ nam nữ có mong muốn tu tập ngắn ngày và dài hạn tại Chùa, để tham gia khoá thiền, xin vui lòng xem hướng dẫn ở đây:

anh chung giang kinh trung bo (2)

THÔNG BÁO LỊCH GIẢNG PHÁP TỐI THỨ 7 TUẦN NÀY (05/08/2023)- Chủ đề: GIẢNG KINH TRUNG BỘ BÀI 46 - ĐẠI KINH PHÁP HÀNH- Thời gian: 7:30 tối thứ 7, qua ứng dụng Zoom.- Mã ID Zoom: 699 699 2222Mật khẩu:…

THÔNG BÁO LỊCH GIẢNG PHÁP TỐI THỨ 7 TUẦN NÀY (29/07/2023)- Chủ đề: GIẢNG KINH TRUNG BỘ BÀI 45 - TIỂU KINH PHÁP HÀNH - Thời gian: 7:30 tối thứ 7, qua ứng dụng Zoom.- Mã ID Zoom: 699 699 2222Mật khẩu:…

THÔNG BÁO LỊCH GIẢNG PHÁP TỐI THỨ 7 TUẦN NÀY (22/07/2023)- Chủ đề: GIẢNG KINH TRUNG BỘ BÀI 44 - TIỂU KINH PHƯƠNG QUẢNG - Thời gian: 7:30 tối thứ 7, qua ứng dụng Zoom.- Mã ID Zoom: 699 699 2222Mật khẩu:…

THÔNG BÁO LỊCH GIẢNG PHÁP TỐI THỨ 7 TUẦN NÀY (15/07/2023)- Chủ đề: GIẢNG KINH TRUNG BỘ BÀI 43 - ĐẠI KINH PHƯƠNG QUẢNG - Thời gian: 7:30 tối thứ 7, qua ứng dụng Zoom.- Mã ID Zoom: 699 699 2222Mật khẩu: 699-…

THÔNG BÁO LỊCH GIẢNG PHÁP TỐI THỨ 7 TUẦN NÀY (08/07/2023)- Chủ đề: GIẢNG KINH TRUNG BỘ BÀI 41. Kinh Sàleyyaka(Sàleyyaka sutta)- Thời gian: 7:30 tối thứ 7, qua ứng dụng Zoom.- Mã ID Zoom: 699 699 2222Mật khẩu: 699- Hoặc…

THÔNG BÁO LỊCH GIẢNG PHÁP TỐI THỨ 7 TUẦN NÀY (01/07/2023) - Chủ đề: GIẢNG KINH TRUNG BỘ BÀI 40 - TIỂU KINH XÓM NGỰA - Thời gian: 7:30 tối thứ 7, qua ứng dụng Zoom. - Mã ID Zoom:…

THÔNG BÁO LỊCH GIẢNG PHÁP TỐI THỨ 7 TUẦN NÀY (24/06/2023) - Chủ đề: GIẢNG KINH TRUNG BỘ  BÀI 39 - ĐẠI KINH XÓM NGỰA - Thời gian: 7:30 tối thứ 7, qua ứng dụng Zoom. - Mã ID Zoom:…

THÔNG BÁO LỊCH GIẢNG PHÁP TỐI THỨ 7 TUẦN NÀY (17/06/2023) - Chủ đề: GIẢNG KINH TRUNG BỘ BÀI 38 - ĐẠI KINH ĐOẠN TẬN ÁI - Thời gian: 7:30 tối thứ 7, qua ứng dụng Zoom. - Mã ID…

THÔNG BÁO LỊCH GIẢNG PHÁP TỐI THỨ 7 TUẦN NÀY (10/06/2023) - Chủ đề: GIẢNG KINH TRUNG BỘ BÀI 37: TIỂU KINH ĐOẠN TẬN ÁI - Thời gian: 7:30 tối thứ 7, qua ứng dụng Zoom. - Mã ID Zoom:…

THÔNG BÁO LỊCH GIẢNG PHÁP TỐI THỨ 7 TUẦN NÀY (06/05/2023) - Chủ đề: GIẢNG KINH TRUNG BỘ BÀI 33: ĐẠI KINH NGƯỜI CHĂN BÒ - Thời gian: 7:30 tối thứ 7, qua ứng dụng Zoom. - Mã ID Zoom:…

THÔNG BÁO LỊCH GIẢNG PHÁP TỐI THỨ 7 TUẦN NÀY (05/08/2023)- Chủ đề: GIẢNG KINH TRUNG BỘ BÀI 46 - ĐẠI KINH PHÁP HÀNH- Thời gian: 7:30 tối thứ 7, qua ứng dụng Zoom.- Mã ID Zoom: 699 699 2222Mật khẩu:…

THÔNG BÁO LỊCH GIẢNG PHÁP TỐI THỨ 7 TUẦN NÀY (29/07/2023)- Chủ đề: GIẢNG KINH TRUNG BỘ BÀI 45 - TIỂU KINH PHÁP HÀNH - Thời gian: 7:30 tối thứ 7, qua ứng dụng Zoom.- Mã ID Zoom: 699 699 2222Mật khẩu:…

THÔNG BÁO LỊCH GIẢNG PHÁP TỐI THỨ 7 TUẦN NÀY (22/07/2023)- Chủ đề: GIẢNG KINH TRUNG BỘ BÀI 44 - TIỂU KINH PHƯƠNG QUẢNG - Thời gian: 7:30 tối thứ 7, qua ứng dụng Zoom.- Mã ID Zoom: 699 699 2222Mật khẩu:…

THÔNG BÁO LỊCH GIẢNG PHÁP TỐI THỨ 7 TUẦN NÀY (15/07/2023)- Chủ đề: GIẢNG KINH TRUNG BỘ BÀI 43 - ĐẠI KINH PHƯƠNG QUẢNG - Thời gian: 7:30 tối thứ 7, qua ứng dụng Zoom.- Mã ID Zoom: 699 699 2222Mật khẩu: 699-…

THÔNG BÁO LỊCH GIẢNG PHÁP TỐI THỨ 7 TUẦN NÀY (08/07/2023)- Chủ đề: GIẢNG KINH TRUNG BỘ BÀI 41. Kinh Sàleyyaka(Sàleyyaka sutta)- Thời gian: 7:30 tối thứ 7, qua ứng dụng Zoom.- Mã ID Zoom: 699 699 2222Mật khẩu: 699- Hoặc…

THÔNG BÁO LỊCH GIẢNG PHÁP TỐI THỨ 7 TUẦN NÀY (01/07/2023) - Chủ đề: GIẢNG KINH TRUNG BỘ BÀI 40 - TIỂU KINH XÓM NGỰA - Thời gian: 7:30 tối thứ 7, qua ứng dụng Zoom. - Mã ID Zoom:…

THÔNG BÁO LỊCH GIẢNG PHÁP TỐI THỨ 7 TUẦN NÀY (24/06/2023) - Chủ đề: GIẢNG KINH TRUNG BỘ  BÀI 39 - ĐẠI KINH XÓM NGỰA - Thời gian: 7:30 tối thứ 7, qua ứng dụng Zoom. - Mã ID Zoom:…

THÔNG BÁO LỊCH GIẢNG PHÁP TỐI THỨ 7 TUẦN NÀY (17/06/2023) - Chủ đề: GIẢNG KINH TRUNG BỘ BÀI 38 - ĐẠI KINH ĐOẠN TẬN ÁI - Thời gian: 7:30 tối thứ 7, qua ứng dụng Zoom. - Mã ID…

THÔNG BÁO LỊCH GIẢNG PHÁP TỐI THỨ 7 TUẦN NÀY (10/06/2023) - Chủ đề: GIẢNG KINH TRUNG BỘ BÀI 37: TIỂU KINH ĐOẠN TẬN ÁI - Thời gian: 7:30 tối thứ 7, qua ứng dụng Zoom. - Mã ID Zoom:…

THÔNG BÁO LỊCH GIẢNG PHÁP TỐI THỨ 7 TUẦN NÀY (06/05/2023) - Chủ đề: GIẢNG KINH TRUNG BỘ BÀI 33: ĐẠI KINH NGƯỜI CHĂN BÒ - Thời gian: 7:30 tối thứ 7, qua ứng dụng Zoom. - Mã ID Zoom:…

MÃ PHÒNG ZOOM
Các buổi thọ giới, Thuyết pháp và trình pháp được tổ chức tại Zoom với mã sau:
Zoom ID: 699 699 2222 | Pass: 699

TRÌNH PHÁP
Câu hỏi của quý hành giả sẽ được giải đáp trong buổi giảng pháp gần nhất.

THỈNH SÁCH

Quý hành giả có nhu cầu thỉnh sách, kinh điển vui lòng điền đủ thông tin trong đơn đăng kí thỉnh sách dưới đây.

THỌ GIỚI
Lịch xin giới hằng tháng: mùng 8, 15, 23,30 hoặc 29 âm lịch  tháng thiếu.
Zoom ID: 699 699 2222 | Pass: 699

THỈNH SÁCH

Quý hành giả có nhu cầu thỉnh sách, kinh điển vui lòng điền đủ thông tin trong đơn đăng kí thỉnh sách dưới đây.

TRÌNH PHÁP
Câu hỏi của quý hành giả sẽ được giải đáp trong buổi giảng pháp gần nhất