Thông báo mở đơn đăng kí khóa thiền 7 ngày
(15/08 – 21/08/2022)

_________________

Lịch thuyết Pháp trên Zoom hàng tuần của sư Minh:

  • 7:30 tối thứ 7 hàng tuần: Thuyết pháp chủ đề về pháp hành thiền.
  • 7:30 tối chủ nhật hàng tuần: Trình pháp.
  • 7:30 sáng các ngày âm lịch mùng 8/15/23/29 hoặc 30 hàng tháng: Xin Ngũ giới, Bát quan trai giới.

Mã ID Zoom: 699 699 2222 (truy cập qua link tại đây) – Mật khẩu: 699

Trân trọng,

Đại diện ban Hộ Tăng:
  • Các vấn đề về khóa thiền vui lòng liên hệ qua SĐT: o385815949

PHÁP THOẠI TRÊN PODCAST & YOUTUBE

Chủ đề: Pháp Hành Thiền
Kệ Tu Tâm