CHÙA PHÚC MINH Theravāda

Thông báo nhận thiền sinh đến tu tập trở lại.

Hành giả xem hướng dẫn tại đây

CHÙA PHÚC MINH
THERAVĀDA

Thông báo nhận thiền sinh đến tu tập trở lại. Hành giả xem hướng dẫn tại đây

LỊCH GIẢNG PHÁP VÀO 19H30 TỐI THỨ 7 HÀNG TUẦN

THÔNG BÁO LỊCH GIẢNG PHÁP TỐI THỨ 7 TUẦN NÀY (18/03/2023) - Chủ đề: GIẢNG KINH TRUNG BỘ BÀI 28: ĐẠI KINH VÍ DỤ DẤU CHÂN VOI - Thời gian: 7:30 tối thứ 7, qua ứng dụng Zoom. - Mã…

THÔNG BÁO LỊCH TRÌNH PHÁP TỐI T4 TUẦN NÀY VỚI SƯ THANH MINH Thời gian: 7:30 tối ngày 15/03/2022Mã ID Zoom: 699 699 2222Mật khẩu: 699 1. Quý hành giả lưu ý đổi tên thật lúc vào Zoom để sư…

THÔNG BÁO LỊCH GIẢNG PHÁP TỐI THỨ 7 TUẦN NÀY (11/03/2023) - Chủ đề: GIẢNG KINH TRUNG BỘ BÀI 27: TIỂU KINH VÍ DỤ DẤU CHÂN VOI - Thời gian: 7:30 tối thứ 7, qua ứng dụng Zoom. - Mã…

THÔNG BÁO LỊCH GIẢNG PHÁP TỐI THỨ 7 TUẦN NÀY (04/03/2023) - Chủ đề: GIẢNG KINH TRUNG BỘ BÀI 26: KINH THÁNH CẦU - Thời gian: 7:30 tối thứ 7, qua ứng dụng Zoom. - Mã ID Zoom: 699 699…

THÔNG BÁO LỊCH GIẢNG PHÁP TỐI THỨ 7 TUẦN NÀY (25/02/2023) - Chủ đề: GIẢNG KINH TRUNG BỘ BÀI 25: KINH BẪY MỒI - Thời gian: 7:30 tối thứ 7, qua ứng dụng Zoom. - Mã ID Zoom: 699 699…

THÔNG BÁO LỊCH TRÌNH PHÁP TỐI T4 TUẦN NÀY VỚI SƯ THANH MINH Thời gian: 7:30 tối ngày 22/02/2022Mã ID Zoom: 699 699 2222Mật khẩu: 699 1. Quý hành giả lưu ý đổi tên thật lúc vào Zoom để sư…

Hành giả có thể xem lại buổi pháp thoại qua youtube tại  https://www.youtube.com ► Danh sách các bài giảng trong Kinh Trung Bộ đã được sư Thanh Minh thuyết: tại đây ► Tải toàn bộ các bài Kinh Trung Bộ…

Hành giả có thể xem lại buổi pháp thoại qua youtube tại  https://www.youtube.com/live/gG_6kk-ccF0? feature=share► Danh sách các bài giảng trong Kinh Trung Bộ đã được sư Thanh Minh thuyết: tại đây ► Tải toàn bộ các bài Kinh Trung Bộ…

Hành giả có thể xem lại buổi pháp thoại qua youtube tại  https://youtube.com/live/dk8y3tq03zQ?feature=share ► Danh sách các bài giảng trong Kinh Trung Bộ đã được sư Thanh Minh thuyết: tại đây ► Tải toàn bộ các bài Kinh Trung Bộ…

Hành giả có thể tham dự buổi pháp thoại vào lúc - Thời gian: 7:30 tối thứ 7 ngày 28/01/2023 Qua ứng dụng Zoom. - Mã ID Zoom: 699 699 2222 Mật khẩu: 699 - Hoặc truy cập link: zoom.chuaphucminh.com…

LỊCH GIẢNG PHÁP VÀO 19H30 TỐI THỨ 7 HÀNG TUẦN

THÔNG BÁO LỊCH GIẢNG PHÁP TỐI THỨ 7 TUẦN NÀY (18/03/2023) - Chủ đề: GIẢNG KINH TRUNG BỘ BÀI 28: ĐẠI KINH VÍ DỤ DẤU CHÂN VOI - Thời gian: 7:30 tối thứ 7, qua ứng dụng Zoom. - Mã…

THÔNG BÁO LỊCH TRÌNH PHÁP TỐI T4 TUẦN NÀY VỚI SƯ THANH MINH Thời gian: 7:30 tối ngày 15/03/2022Mã ID Zoom: 699 699 2222Mật khẩu: 699 1. Quý hành giả lưu ý đổi tên thật lúc vào Zoom để sư…

THÔNG BÁO LỊCH GIẢNG PHÁP TỐI THỨ 7 TUẦN NÀY (11/03/2023) - Chủ đề: GIẢNG KINH TRUNG BỘ BÀI 27: TIỂU KINH VÍ DỤ DẤU CHÂN VOI - Thời gian: 7:30 tối thứ 7, qua ứng dụng Zoom. - Mã…

THÔNG BÁO LỊCH GIẢNG PHÁP TỐI THỨ 7 TUẦN NÀY (04/03/2023) - Chủ đề: GIẢNG KINH TRUNG BỘ BÀI 26: KINH THÁNH CẦU - Thời gian: 7:30 tối thứ 7, qua ứng dụng Zoom. - Mã ID Zoom: 699 699…

THÔNG BÁO LỊCH GIẢNG PHÁP TỐI THỨ 7 TUẦN NÀY (25/02/2023) - Chủ đề: GIẢNG KINH TRUNG BỘ BÀI 25: KINH BẪY MỒI - Thời gian: 7:30 tối thứ 7, qua ứng dụng Zoom. - Mã ID Zoom: 699 699…

THÔNG BÁO LỊCH TRÌNH PHÁP TỐI T4 TUẦN NÀY VỚI SƯ THANH MINH Thời gian: 7:30 tối ngày 22/02/2022Mã ID Zoom: 699 699 2222Mật khẩu: 699 1. Quý hành giả lưu ý đổi tên thật lúc vào Zoom để sư…

Hành giả có thể xem lại buổi pháp thoại qua youtube tại  https://www.youtube.com ► Danh sách các bài giảng trong Kinh Trung Bộ đã được sư Thanh Minh thuyết: tại đây ► Tải toàn bộ các bài Kinh Trung Bộ…

Hành giả có thể xem lại buổi pháp thoại qua youtube tại  https://www.youtube.com/live/gG_6kk-ccF0? feature=share► Danh sách các bài giảng trong Kinh Trung Bộ đã được sư Thanh Minh thuyết: tại đây ► Tải toàn bộ các bài Kinh Trung Bộ…

Hành giả có thể xem lại buổi pháp thoại qua youtube tại  https://youtube.com/live/dk8y3tq03zQ?feature=share ► Danh sách các bài giảng trong Kinh Trung Bộ đã được sư Thanh Minh thuyết: tại đây ► Tải toàn bộ các bài Kinh Trung Bộ…

Hành giả có thể tham dự buổi pháp thoại vào lúc - Thời gian: 7:30 tối thứ 7 ngày 28/01/2023 Qua ứng dụng Zoom. - Mã ID Zoom: 699 699 2222 Mật khẩu: 699 - Hoặc truy cập link: zoom.chuaphucminh.com…

LỊCH XIN GIỚI VÀO 7:30 SÁNG CÁC NGÀY 8, 15, 23, 29 hoặc 30 âm lịch HÀNG THÁNG

MÃ PHÒNG ZOOM
Các buổi thọ giới, Thuyết pháp và trình pháp được tổ chức tại Zoom với mã sau:
Zoom ID: 699 699 2222 | Pass: 699

TRÌNH PHÁP
Câu hỏi của quý hành giả sẽ được giải đáp trong buổi giảng pháp gần nhất.

THỈNH SÁCH

Quý hành giả có nhu cầu thỉnh sách, kinh điển vui lòng điền đủ thông tin trong đơn đăng kí thỉnh sách dưới đây.

THỌ GIỚI
Lịch xin giới hằng tháng: mùng 8, 15, 23,30 hoặc 29 âm lịch  tháng thiếu.
Zoom ID: 699 699 2222 | Pass: 699

THỈNH SÁCH

Quý hành giả có nhu cầu thỉnh sách, kinh điển vui lòng điền đủ thông tin trong đơn đăng kí thỉnh sách dưới đây.

TRÌNH PHÁP
Câu hỏi của quý hành giả sẽ được giải đáp trong buổi giảng pháp gần nhất