Sổ tay thực hành thiền định

Trích đoạn các chương trong cuốn sách “Sổ tay thực hành thiền định” do sư Thanh Minh biên soạn.

Sổ tay thực hành thiền định

Trích đoạn các chương trong cuốn sách “Sổ tay thực hành thiền định” do sư Thanh Minh biên soạn.

david-becker-crs2vlkSe98-unsplash-2
Sư Thanh Minh