CHÙA PHÚC MINH THERAVĀDA

sanctuary-of-truth (1)

Văn Phòng Chùa Phúc Minh:

0385.815.949

Ban Hộ Tăng Chùa Phúc Minh:

Cô Miên: 0358.658.251

Chú Thuận: 0976.240.580