TRÌNH PHÁP
HỎI PHÁP

Chùa Phúc Minh

Câu hỏi trình pháp của quý hành giả sẽ được trình lên sư Thanh Minh và giải đáp trong phần hỏi đáp của buổi giảng pháp gần nhất.    Trường hợp, câu hỏi của hành giả đã được hỏi và trả lời bởi một hành giả khác, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị phần trả lời này qua phương thức liên lạc bạn để lại