MỤC LỤC

LỊCH GIẢNG PHÁP TỐI THỨ 7 TUẦN NÀY (11/02/2023) – Giảng Kinh Trung Bộ – Bài 23: Kinh Gò Mối

Hành giả có thể xem lại buổi pháp thoại qua youtube tại 

https://www.youtube.com/live/gG_6kk-ccF0?

feature=share► Danh sách các bài giảng trong Kinh Trung Bộ đã được sư Thanh Minh thuyết: tại đây

► Tải toàn bộ các bài Kinh Trung Bộ đã được Sư Thanh Minh giảng tại: https://link.chuaphucminh.com/kinhtru…

► Link nghe audio trên các ứng dụng Podcast

🔸Google: https://podcasts.google.com/feed/aHR0…

🔸Apple: https://podcasts.apple.com/vn/podcast…