Kinh nhật tụng Pāḷi-Việt – Khổ A5 2023
LỊCH GIẢNG PHÁP TỐI THỨ 7 TUẦN NÀY (05/08/2023) – Giảng Kinh Trung Bộ – Bài 46. ĐẠI KINH PHÁP HÀNH
LỊCH GIẢNG PHÁP TỐI THỨ 7 TUẦN NÀY (29/07/2023) – Giảng Kinh Trung Bộ – Bài 45. TIỂU KINH PHÁP HÀNH
LỊCH GIẢNG PHÁP TỐI THỨ 7 TUẦN NÀY (22/07/2023) – Giảng Kinh Trung Bộ – Bài 44. TIỂU KINH PHƯƠNG QUẢNG
LỊCH GIẢNG PHÁP TỐI THỨ 7 TUẦN NÀY (15/07/2023) – Giảng Kinh Trung Bộ – Bài 43. ĐẠI KINH PHƯƠNG QUẢNG
LỊCH GIẢNG PHÁP TỐI THỨ 7 TUẦN NÀY (08/07/2023) – Giảng Kinh Trung Bộ – Bài 41. Kinh Sàleyyaka
LỊCH GIẢNG PHÁP TỐI THỨ 7 TUẦN NÀY (01/07/2023) – Giảng Kinh Trung Bộ – Bài 40: Tiểu Kinh Xóm Ngựa
LỊCH GIẢNG PHÁP TỐI THỨ 7 TUẦN NÀY (24/06/2023) – Giảng Kinh Trung Bộ – Bài 39: Đại Kinh Xóm Ngựa
LỊCH GIẢNG PHÁP TỐI THỨ 7 TUẦN NÀY (17/06/2023) – Giảng Kinh Trung Bộ – BÀI 38 – ĐẠI KINH ĐOẠN TẬN ÁI
LỊCH GIẢNG PHÁP TỐI THỨ 7 TUẦN NÀY (10/06/2023) – Giảng Kinh Trung Bộ – Bài 37: Tiểu Kinh Đoạn Tận Ái
LỊCH GIẢNG PHÁP TỐI THỨ 7 TUẦN NÀY (06/05/2023) – Giảng Kinh Trung Bộ – Bài 33: Đại Kinh Người Chăn Bò
LỊCH GIẢNG PHÁP TỐI THỨ 7 TUẦN NÀY (29/04/2023) – Giảng Kinh Trung Bộ – Bài 32: Đại Kinh Rừng Sừng Bò
LỊCH GIẢNG PHÁP TỐI THỨ 7 TUẦN NÀY (15/04/2023) – Giảng Kinh Trung Bộ – Bài 31: Tiểu Kinh Rừng Sừng Bò
LỊCH GIẢNG PHÁP TỐI THỨ 7 TUẦN NÀY (01/04/2023) – Giảng Kinh Trung Bộ – Bài 30: Tiểu Kinh Ví Dụ Lõi Cây
LỊCH GIẢNG PHÁP TỐI THỨ 7 TUẦN NÀY (25/03/2023) – Giảng Kinh Trung Bộ – Bài 29: Đại Kinh Ví Dụ Lõi Cây
LỊCH GIẢNG PHÁP TỐI THỨ 7 TUẦN NÀY (18/03/2023) – Giảng Kinh Trung Bộ – Bài 28: Đại Kinh Ví Dụ Dấu Chân Voi
LỊCH TRÌNH PHÁP TỐI THỨ 4 TUẦN NÀY (15/03/2023)
LỊCH GIẢNG PHÁP TỐI THỨ 7 TUẦN NÀY (11/03/2023) – Giảng Kinh Trung Bộ – Bài 27: Tiểu Kinh Ví Dụ Dấu Chân Voi
LỊCH GIẢNG PHÁP TỐI THỨ 7 TUẦN NÀY (04/03/2023) – Giảng Kinh Trung Bộ – Bài 26: Kinh Thánh câu
LỊCH GIẢNG PHÁP TỐI THỨ 7 TUẦN NÀY (25/02/2023) – Giảng Kinh Trung Bộ – Bài 25: Kinh Bẫy Mồi