Lịch Tụng Kinh Tại Chùa Phúc Minh
Kệ khải hoàn
THÔNG BÁO LỊCH GIẢNG PHÁP TỐI THỨ 7 TUẦN NÀY (28/01/2023) – Giảng Kinh Trung Bộ – Bài 21: Kinh Ví dụ Cái Cưa
THÔNG BÁO LỊCH GIẢNG PHÁP TỐI THỨ 7 TUẦN NÀY (14/01/2023) – Giảng Kinh Trung Bộ – Bài 20: Kinh An Trú Tầm
THÔNG BÁO LỊCH GIẢNG PHÁP TỐI THỨ 7 TUẦN NÀY (07/01/2023)
THÔNG BÁO LỊCH GIẢNG PHÁP TỐI THỨ 7 TUẦN NÀY (31/12/2022)
THÔNG BÁO LỊCH GIẢNG PHÁP TỐI THỨ 7 TUẦN NÀY (24/12/2022)
THÔNG BÁO LỊCH GIẢNG PHÁP TỐI THỨ 7 TUẦN NÀY (17/12/2022)
THÔNG BÁO LỊCH GIẢNG PHÁP TỐI THỨ 7 TUẦN NÀY (10/12/2022)
THÔNG BÁO LỊCH GIẢNG PHÁP TỐI THỨ 7 TUẦN NÀY (03/12/2022)
THÔNG BÁO KHÓA THIỀN 7 NGÀY (Từ 10-18/12/2022)
THÔNG BÁO LỊCH GIẢNG PHÁP TỐI THỨ 7 TUẦN NÀY (26/11/2022)
THÔNG BÁO LỊCH GIẢNG PHÁP TỐI THỨ 7 TUẦN NÀY (19/11/2022)
8
Phẩm đoạn
7
Phẩm thắng
6
Phẩm già
5
Phẩm thiêu cháy
4
Phẩm Quần Tiên
3
Phẩm kiếm
2
Phẩm Vườn Hoan Hỷ

Kệ khải hoàn

kệ khải hoànAnekajāti Pāḷi Anekajāti Pāḷi Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. (3) Anekajātisaṃsāraṃ, sandhāvissaṃ anibbisaṃ; gahakāraṃ gavesanto, dukkhā jāti punappunaṃ. gahakāraka diṭṭhosi, puna gehaṃ na

Read More »