TRÌNH PHÁP HỎI PHÁP

Câu hỏi trình pháp của quý hành giả sẽ được trình lên sư Thanh Minh để giải đáp trong buổi giảng pháp gần nhất.