TRÌNH PHÁP HỎI PHÁP

Câu hỏi trình pháp của quý hành giả sẽ được trình lên sư Thanh Minh để giải đáp trong buổi giảng pháp gần nhất.    Trường hợp, câu hỏi của hành giả đã được hỏi và trả lời bởi một hành giả khác, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị phần trả lời này qua phương thức liên lạc bạn để lại