Mở đầu

KỆ KHẢI HOÀN ANEKAJĀTI“Anekajātisaṃsāraṃ, Sandhāvissaṃ anibbisaṃ;Gahakāraṃ gavesanto, Dukkhā jāti punappunaṃ. Gahakāraka diṭṭhosi, Puna gehaṃ na kāhasi. Sabbā te phāsukā bhaggā, Gahakūṭaṃ visaṅkhataṃ. Visaṅkhāragataṃ cittaṃ, Taṇhānaṃ khayamajjhagā.” “Luân hồi bao kiếp sống, tìm người làm nhà này;Tìm mãi mà không gặp, tái sinh hoài khổ thay;Này hỡi người thợ kia, ngươi bị nhận diện rồi;Nhà xây […]

Phẩm Kusinara

3.123. Tại Kusinàra Một thời Thế Tôn trú ở Kusinàra, tại khóm rừng Bariharana. Tại đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: —Này các Tỷ-kheo. —Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn, Thế Tôn nói như sau: —Ở đây, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo sống dựa vào một làng hay một […]