MỤC LỤC

THÔNG BÁO LỊCH GIẢNG PHÁP TỐI THỨ 7 TUẦN NÀY (03/12/2022)

Hành giả có thể xem lại buổi pháp thoại qua youtube tại https://youtu.be/MOuLXRqd3DU

► Danh sách các bài giảng trong Kinh Trung Bộ đã được sư Thanh Minh thuyết: 👉https://youtube.com/playlist?list=PLq…

► Tải toàn bộ các bài Kinh Trung Bộ đã được Sư Thanh Minh giảng tại: https://link.chuaphucminh.com/kinhtru…

► Link nghe audio trên các ứng dụng Podcast

🔸Google: https://podcasts.google.com/feed/aHR0…

🔸Apple: https://podcasts.apple.com/vn/podcast…

08/01/2023