CHÙA PHÚC MINH

Thông báo mở khóa thiền tháng 10:

01/10-07/10/2022

Hỗ trợ đăng kí khóa thiền

Zalo: 0385815949

Đại diện ban Hộ Tăng:

Cô Miên: 0358658251

Chú Thuận: 0346686652

0976240580

Địa chỉ chùa:

Thôn La Nguyễn, xã Minh Quang,

huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

Email: chuaphucminhtheravada@gmail.com

CHÙA PHÚC MINH
THERAVADA

Thông báo tạm thời dừng tiếp nhận thiền sinh đến tu tập.

Hỗ trợ đăng kí khóa thiền
Zalo: 0385815949
Đại diện ban hộ Tăng:
Cô Miên: 0358658251
Chú Thuận: 0346686652

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

LỊCH SỬ
Phật giáo tóm tắt

LỘ TRÌNH TU TẬP
Giới - Định - Tuệ

LỊCH SỬ
Phật giáo tóm tắt

LỘ TRÌNH TU TẬP
Giới - Định - Tuệ