Một số sách cùng tác giả

Giáo trình Phật học

Chan Khoon San
Hỏi pháp sư Thanh Minh

Câu hỏi của quý hành giả sẽ được giải đáp trong phần hỏi-đáp của buổi giảng pháp gần nhất.