Một số sách cùng tác giả

Kinh nhật tụng Pāḷi-Việt

Pa-Auk Thiền Lâm Viện
Hỏi pháp sư Thanh Minh

Câu hỏi của quý hành giả sẽ được giải đáp trong phần hỏi-đáp của buổi giảng pháp gần nhất.