MỤC LỤC

LỊCH GIẢNG PHÁP TỐI THỨ 7 TUẦN NÀY (18/03/2023) – Giảng Kinh Trung Bộ – Bài 28: Đại Kinh Ví Dụ Dấu Chân Voi

THÔNG BÁO LỊCH GIẢNG PHÁP TỐI THỨ 7 TUẦN NÀY (18/03/2023)
– Chủ đề: GIẢNG KINH TRUNG BỘ BÀI 28: ĐẠI KINH VÍ DỤ DẤU CHÂN VOI
– Thời gian: 7:30 tối thứ 7, qua ứng dụng Zoom.
– Mã ID Zoom: 699 699 2222
Mật khẩu: 699
– Hoặc truy cập link: zoom.chuaphucminh.com
– Hoặc trên kênh Youtube: https://www.youtube.com/c/ChuaPhucMinh-SuThanhMinh
– Câu hỏi Pháp có thể gửi trước tại link sau: https://chuaphucminh.com/trinh-phap/

02/03/2023