Một số sách cùng tác giả

Ngày rằm tháng tư trong Phật giáo

Tỳ khưu Hộ Pháp
Hỏi pháp sư Thanh Minh

Câu hỏi của quý hành giả sẽ được giải đáp trong phần hỏi-đáp của buổi giảng pháp gần nhất.