Một số sách cùng tác giả

Phân Tích Giới Tỳ Khưu II

Hỏi pháp sư Thanh Minh

Câu hỏi của quý hành giả sẽ được giải đáp trong phần hỏi-đáp của buổi giảng pháp gần nhất.