SƯ THANH MINH

Sư Thanh Minh hiện đang trụ trì chùa Phúc Minh, xã Minh Quang. Ngoài việc tu tập hằng ngày, và quản lý trú xứ, sư Minh chủ yếu tập trung việc hướng dẫn và chia sẻ phương pháp hành thiền với các hành giả muốn tu tập đầy đủ Tam Vô Lậu Học Giới-Định-Tuệ để đi đến Niết-bàn.

Bên cạnh đó, sư Minh cũng biên soạn một số bài kệ và sách hướng dẫn cho các hành giả và các Phật tử. Sư Minh cũng giảng pháp định kỳ vào 7:30 tối thứ bảy hàng tuần.

z3486086700220_f92d6de5d88cbeea4fcd8c5f6a018cbf