SƯ THANH MINH

Sư Thanh Minh hiện đang trụ trì chùa Phúc Minh, xã Minh Quang. Ngoài việc tu tập hằng ngày, quản lý trú xứ, sư tập trung hướng dẫn và chia sẻ phương pháp hành thiền với các hành giả muốn tu tập đầy đủ Tam Vô Lậu Học Giới – Định – Tuệ.

Vào 7:30 tối thứ bảy hàng tuần, sư sẽ giảng pháp tại Chánh điện và qua zoom. Bên cạnh đó, sư Minh biên soạn một số bài kệ và sách hướng dẫn cho các hành giả và các Phật tử. 

su thanh minh thuyet phap

ĐỌC TAM TẠNG KINH ĐIỂN

Vinaya

Tạng Luật

Abhidhamma

Tạng Vi Diệu Pháp

Pháp giảng từ sư Thanh Minh

KÊNH GIẢNG KINH & HƯỚNG DẪN HÀNH THIỀN

KÊNH KỆ TU TÂM – SƯ THANH MINH