Một số sách cùng tác giả

Hỏi đáp Phật pháp căn bản

Sư Thanh Minh
Hỏi pháp sư Thanh Minh

Câu hỏi của quý hành giả sẽ được giải đáp trong phần hỏi-đáp của buổi giảng pháp gần nhất.