Một số sách cùng tác giả

Vi diệu pháp nhật dụng

Ashin Janakābhivaṃsa (1899-1977)
Hỏi pháp sư Thanh Minh

Câu hỏi của quý hành giả sẽ được giải đáp trong phần hỏi-đáp của buổi giảng pháp gần nhất.