Một số sách cùng tác giả

Chú giải Kinh Pháp cú tập 3

Chú giải
Hỏi pháp sư Thanh Minh

Câu hỏi của quý hành giả sẽ được giải đáp trong phần hỏi-đáp của buổi giảng pháp gần nhất.