THÔNG BÁO LỊCH GIẢNG PHÁP TỐI THỨ 7 TUẦN NÀY (19/11/2022)

Hành giả có thể xem lại buổi pháp thoại qua youtube tại Phần 1: Phần 2: ► Danh sách các bài giảng trong Kinh Trung Bộ đã được sư Thanh Minh thuyết: 👉https://youtube.com/playlist?list=PLq… ► Tải toàn bộ các bài Kinh Trung Bộ đã được Sư Thanh Minh giảng tại: https://link.chuaphucminh.com/kinhtru… ► Link nghe audio trên […]

THÔNG BÁO LỊCH GIẢNG PHÁP TỐI THỨ 7 TUẦN NÀY (26/11/2022)

Hành giả có thể xem lại buổi pháp thoại qua youtube tại https://youtu.be/AWjcLMK-gnI ► Danh sách các bài giảng trong Kinh Trung Bộ đã được sư Thanh Minh thuyết: 👉https://youtube.com/playlist?list=PLq… ► Tải toàn bộ các bài Kinh Trung Bộ đã được Sư Thanh Minh giảng tại: https://link.chuaphucminh.com/kinhtru… ► Link nghe audio trên các ứng dụng […]

THÔNG BÁO LỊCH GIẢNG PHÁP TỐI THỨ 7 TUẦN NÀY (03/12/2022)

Hành giả có thể xem lại buổi pháp thoại qua youtube tại https://youtu.be/MOuLXRqd3DU ► Danh sách các bài giảng trong Kinh Trung Bộ đã được sư Thanh Minh thuyết: 👉https://youtube.com/playlist?list=PLq… ► Tải toàn bộ các bài Kinh Trung Bộ đã được Sư Thanh Minh giảng tại: https://link.chuaphucminh.com/kinhtru… ► Link nghe audio trên các ứng dụng […]

THÔNG BÁO LỊCH GIẢNG PHÁP TỐI THỨ 7 TUẦN NÀY (10/12/2022)

Hành giả có thể xem lại buổi pháp thoại qua youtube tại https://youtu.be/TNuVmQfXJYw ► Danh sách các bài giảng trong Kinh Trung Bộ đã được sư Thanh Minh thuyết: 👉https://youtube.com/playlist?list=PLq… ► Tải toàn bộ các bài Kinh Trung Bộ đã được Sư Thanh Minh giảng tại: https://link.chuaphucminh.com/kinhtru… ► Link nghe audio trên các ứng dụng […]

THÔNG BÁO LỊCH GIẢNG PHÁP TỐI THỨ 7 TUẦN NÀY (17/12/2022)

Hành giả có thể xem lại buổi pháp thoại qua youtube tạI https://youtu.be/v9aJTPPQSsI ► Danh sách các bài giảng trong Kinh Trung Bộ đã được sư Thanh Minh thuyết: https://youtube.com/playlist?list=PLq… ► Tải toàn bộ các bài Kinh Trung Bộ đã được Sư Thanh Minh giảng tại: https://link.chuaphucminh.com/kinhtru… ► Link nghe audio trên các ứng dụng […]

THÔNG BÁO LỊCH GIẢNG PHÁP TỐI THỨ 7 TUẦN NÀY (24/12/2022)

Hành giả có thể xem lại buổi pháp thoại qua youtube tại https://youtu.be/OCHIkd1-jBI ► Danh sách các bài giảng trong Kinh Trung Bộ đã được sư Thanh Minh thuyết: 👉https://youtube.com/playlist?list=PLq… ► Tải toàn bộ các bài Kinh Trung Bộ đã được Sư Thanh Minh giảng tại: https://link.chuaphucminh.com/kinhtru… ► Link nghe audio trên các ứng dụng […]

THÔNG BÁO LỊCH GIẢNG PHÁP TỐI THỨ 7 TUẦN NÀY (31/12/2022)

Hành giả có thể xem lại buổi pháp thoại qua youtube tại https://youtu.be/bYCT25ErAUE ► Danh sách các bài giảng trong Kinh Trung Bộ đã được sư Thanh Minh thuyết: 👉https://youtube.com/playlist?list=PLq… ► Tải toàn bộ các bài Kinh Trung Bộ đã được Sư Thanh Minh giảng tại: https://link.chuaphucminh.com/kinhtru… ► Link nghe audio trên các ứng dụng […]

THÔNG BÁO LỊCH GIẢNG PHÁP TỐI THỨ 7 TUẦN NÀY (07/01/2023)

Hành giả có thể xem lại buổi pháp thoại qua youtube tại  ► Danh sách các bài giảng trong Kinh Trung Bộ đã được sư Thanh Minh thuyết: tại đây ► Tải toàn bộ các bài Kinh Trung Bộ đã được Sư Thanh Minh giảng tại: https://link.chuaphucminh.com/kinhtru… ► Link nghe audio trên các ứng dụng […]

THÔNG BÁO LỊCH GIẢNG PHÁP TỐI THỨ 7 TUẦN NÀY (14/01/2023) – Giảng Kinh Trung Bộ – Bài 20: Kinh An Trú Tầm

Hành giả có thể xem lại buổi pháp thoại qua youtube tại https://youtu.be/YW5JXBaH-FQ ► Danh sách các bài giảng trong Kinh Trung Bộ đã được sư Thanh Minh thuyết: tại đây ► Tải toàn bộ các bài Kinh Trung Bộ đã được Sư Thanh Minh giảng tại: https://link.chuaphucminh.com/kinhtru… ► Link nghe audio trên các ứng […]

THÔNG BÁO LỊCH GIẢNG PHÁP TỐI THỨ 7 TUẦN NÀY (28/01/2023) – Giảng Kinh Trung Bộ – Bài 21: Kinh Ví dụ Cái Cưa

bài 21 kinh ví dụ cái cưa - kinh trung bộ - sư thanh minh

Hành giả có thể tham dự buổi pháp thoại vào lúc – Thời gian: 7:30 tối thứ 7 ngày 28/01/2023 Qua ứng dụng Zoom. – Mã ID Zoom: 699 699 2222 Mật khẩu: 699 – Hoặc truy cập link: zoom.chuaphucminh.com Qua youtube tại https://youtu.be/zAe6-WKQ50E Qua facebook tại https://fb.me/e/58E87or4h ► Danh sách các bài giảng trong […]

LỊCH GIẢNG PHÁP TỐI THỨ 7 TUẦN NÀY (04/02/2023) – Giảng Kinh Trung Bộ – Bài 22: Kinh Ví dụ Con Rắn

Bài 22- Kinh ví dụ con rắn - giảng kinh trung bộ - sư thanh minh

Hành giả có thể xem lại buổi pháp thoại qua youtube tại  https://youtube.com/live/dk8y3tq03zQ?feature=share ► Danh sách các bài giảng trong Kinh Trung Bộ đã được sư Thanh Minh thuyết: tại đây ► Tải toàn bộ các bài Kinh Trung Bộ đã được Sư Thanh Minh giảng tại: https://link.chuaphucminh.com/kinhtru… ► Link nghe audio trên các ứng […]

LỊCH GIẢNG PHÁP TỐI THỨ 7 TUẦN NÀY (11/02/2023) – Giảng Kinh Trung Bộ – Bài 23: Kinh Gò Mối

Hành giả có thể xem lại buổi pháp thoại qua youtube tại  https://www.youtube.com/live/gG_6kk-ccF0? feature=share► Danh sách các bài giảng trong Kinh Trung Bộ đã được sư Thanh Minh thuyết: tại đây ► Tải toàn bộ các bài Kinh Trung Bộ đã được Sư Thanh Minh giảng tại: https://link.chuaphucminh.com/kinhtru… ► Link nghe audio trên các ứng […]

LỊCH TRÌNH PHÁP TỐI THỨ 4 TUẦN NÀY (22/02/2023)

THÔNG BÁO LỊCH TRÌNH PHÁP TỐI T4 TUẦN NÀY VỚI SƯ THANH MINH Thời gian: 7:30 tối ngày 22/02/2022Mã ID Zoom: 699 699 2222Mật khẩu: 699 1. Quý hành giả lưu ý đổi tên thật lúc vào Zoom để sư Minh và BTC dễ gọi tên.2. Khuyến khích các hành giả bật camera để sư […]