Một số sách cùng tác giả

Cư sĩ giới pháp

Tỳ khưu Giác Giới
Hỏi pháp sư Thanh Minh

Câu hỏi của quý hành giả sẽ được giải đáp trong phần hỏi-đáp của buổi giảng pháp gần nhất.