Một số sách cùng tác giả

Luật nghi tổng quát

Tỳ khưu Giác Giới
Hỏi pháp sư Thanh Minh

Câu hỏi của quý hành giả sẽ được giải đáp trong phần hỏi-đáp của buổi giảng pháp gần nhất.