Một số sách cùng tác giả

Luật xuất gia tóm tắt

Trưởng lão Hộ Tông
Hỏi pháp sư Thanh Minh

Câu hỏi của quý hành giả sẽ được giải đáp trong phần hỏi-đáp của buổi giảng pháp gần nhất.