Một số sách cùng tác giả

Nhật hành của người tại gia tu Phật

Trưởng lão Hộ Tông
Hỏi pháp sư Thanh Minh

Câu hỏi của quý hành giả sẽ được giải đáp trong phần hỏi-đáp của buổi giảng pháp gần nhất.