Một số sách cùng tác giả

Vận hành của nghiệp – tập 2

Pa-Auk Sayadaw
Hỏi pháp sư Thanh Minh

Câu hỏi của quý hành giả sẽ được giải đáp trong phần hỏi-đáp của buổi giảng pháp gần nhất.