Một số sách cùng tác giả

Toát yếu vô tỷ pháp của Đức Phật

Dr. Mehm Tin Mon
Hỏi pháp sư Thanh Minh

Câu hỏi của quý hành giả sẽ được giải đáp trong phần hỏi-đáp của buổi giảng pháp gần nhất.