Một số sách cùng tác giả

Nghiệp – đấng tạo hóa thật sự

Dr. Mehm Tin Mon
Hỏi pháp sư Thanh Minh

Câu hỏi của quý hành giả sẽ được giải đáp trong phần hỏi-đáp của buổi giảng pháp gần nhất.