2. ĐẢN SINH

Sư Thanh Minh

Hỏi: Bồ Tát từ cõi nào sinh xuống nhân gian?

Đáp: Từ cõi trời Đâu Suất.

Hỏi: Một vị trời khi sắp chết sẽ có biểu hiện gì?

Đáp: Có 5 tướng suy hiện ra:
• Hoa trên người khô héo;
• Màu sắc Thiên y phai nhạt;
• Nách chảy mồ hôi;
• Màu da đen tối;
• Nhàm chán Thiên dục.

Hỏi: Trước khi đản sinh Bồ Tát thường xem xét điều gì?

Đáp: Bồ Tát quan sát 5 điều:
• Tuổi thọ: Không quá ngắn, không quá dài;
• Châu lục: Nam Diêm Phù Đề;
• Quốc gia: Trung tâm địa cầu;
• Dòng tộc: Cao quý;
• Mẫu thân: Đức hạnh.

Hỏi: Bồ Tát còn phiền não: Tham, sân, si không? Tại sao?

Đáp: Còn. Vì đang trên đường tu tập.

Hỏi: Nếu muốn trở thành một vị Phật thì phải làm gì?

Đáp: Phải hành Bồ Tát đạo.

Hỏi: Bồ Tát Siddhāttha (Tất Đạt Đa) đản sinh ở đâu?

Đáp: Bồ Tát Siddhāttha (Tất Đạt Đa) đản sinh ở dưới gốc cây vô ưu, trong vườn Lâm Tỳ Ni (Lumbini).

Hỏi: Hoàng hậu Ma Da (Mahamaya) qua đời khi nào và bà tái sinh về đâu?

Đáp: Bà qua đời sau khi sinh thái tử được 7 ngày. Bà tái sinh về cõi trời Đâu Suất.

Hỏi: Các nhà tiên tri đã tiên đoán như thế nào về tương lai của Bồ Tát?

Đáp: Nếu ở tại gia Người sẽ làm vua Chuyển luân Thánh vương. Nếu xuất gia Người sẽ thành Phật.

Hỏi: Tên Siddhāttha (Tất Đạt Đa) có ý nghĩa gì?

Đáp: Người sẽ thành tựu được ước nguyện.

Hỏi: Thái tử Tất Đạt Đa đã cảm nhận điều gì trong buổi lễ hạ điền?

Đáp: Ngài cảm nhận được nỗi khổ của trần gian và hạnh phúc của pháp hành thiền.

Hỏi: Tại sao Thái tử Siddhāttha lại nhàm chán đời sống dục lạc ở thế gian?

Đáp: Vì ước nguyện thành Phật và các Ba-la-mật đang chín mùi thôi thúc Ngài nhàm chán thế gian.

Hỏi: Thái tử Siddhāttha đã nghĩ gì khi thấy 4 cảnh: Già, bệnh, chết, người tu?

Đáp: Ngài nghĩ:
• Ta cũng phải già;
• Ta cũng phải bệnh;
• Ta cũng phải chết;
• Ta cũng phải đi tu.

Hỏi: Tại sao con trai Thái tử lại được đặt tên là La Hầu La (Rāhula)?

Đáp: Vì Ngài nói đứa con này là sợi dây trói buộc.

QUÝ HÀNH GIẢ CÓ THỂ ĐẶT CÂU HỎI TRỰC TIẾP TẠI ĐÂY:  Trường hợp, câu hỏi của hành giả đã được hỏi và trả lời bởi một hành giả khác, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị phần trả lời này qua phương thức liên lạc bạn để lại

  Hỏi đáp Phật pháp căn bản
  Sư Thanh Minh
  14/09/2022
  Hỏi đáp Phật pháp căn bản
  Sư Thanh Minh
  14/09/2022
  Hỏi đáp Phật pháp căn bản
  Sư Thanh Minh
  17/09/2022
  Hỏi đáp Phật pháp căn bản
  Sư Thanh Minh
  17/09/2022