CHÙA PHÚC MINH Theravāda

Thông báo mở đơn nhận thiền sinh đến tu tập trở lại.

Hỗ trợ đăng kí khóa thiền

CHÙA PHÚC MINH

Thông báo mở đơn nhận thiền sinh đến tu tập dài ngày trở lại.

MÃ PHÒNG ZOOM
Các buổi thọ giới, Thuyết pháp và trình pháp được tổ chức tại Zoom với mã sau:
Zoom ID: 699 699 2222 | Pass: 699

TRÌNH PHÁP
Câu hỏi của quý hành giả sẽ được giải đáp trong buổi giảng pháp gần nhất.

THỌ GIỚI
Lịch xin giới hằng tháng: mùng 8, 15, 23,30 hoặc 29 âm lịch  tháng thiếu.
Zoom ID: 699 699 2222 | Pass: 699

TRÌNH PHÁP
Câu hỏi của quý hành giả sẽ được giải đáp trong buổi giảng pháp gần nhất