CHÙA PHÚC MINH Theravāda

Thông báo nhận thiền sinh đến tu tập trở lại.

Hành giả xem hướng dẫn tại đây

CHÙA PHÚC MINH
THERAVĀDA

Thông báo nhận thiền sinh đến tu tập trở lại. Hành giả xem hướng dẫn tại đây

LỊCH GIẢNG PHÁP VÀO 19H30 TỐI THỨ 7 HÀNG TUẦN

Hành giả có thể tham dự buổi pháp thoại vào lúc - Thời gian: 7:30 tối thứ 7 ngày 28/01/2023 Qua ứng dụng Zoom. - Mã ID Zoom: 699 699 2222 Mật khẩu: 699 - Hoặc truy cập link: zoom.chuaphucminh.com…

Hành giả có thể xem lại buổi pháp thoại qua youtube tại https://youtu.be/YW5JXBaH-FQ ► Danh sách các bài giảng trong Kinh Trung Bộ đã được sư Thanh Minh thuyết: tại đây ► Tải toàn bộ các bài Kinh Trung Bộ…

Hành giả có thể xem lại buổi pháp thoại qua youtube tại  https://youtu.be/6akklcE-Qdo ► Danh sách các bài giảng trong Kinh Trung Bộ đã được sư Thanh Minh thuyết: tại đây ► Tải toàn bộ các bài Kinh Trung Bộ…

Hành giả có thể xem lại buổi pháp thoại qua youtube tại https://youtu.be/bYCT25ErAUE ► Danh sách các bài giảng trong Kinh Trung Bộ đã được sư Thanh Minh thuyết: 👉https://youtube.com/playlist?list=PLq... ► Tải toàn bộ các bài Kinh Trung Bộ đã…

Hành giả có thể xem lại buổi pháp thoại qua youtube tại https://youtu.be/OCHIkd1-jBI ► Danh sách các bài giảng trong Kinh Trung Bộ đã được sư Thanh Minh thuyết: 👉https://youtube.com/playlist?list=PLq... ► Tải toàn bộ các bài Kinh Trung Bộ đã…

Hành giả có thể xem lại buổi pháp thoại qua youtube tạI https://youtu.be/v9aJTPPQSsI ► Danh sách các bài giảng trong Kinh Trung Bộ đã được sư Thanh Minh thuyết: https://youtube.com/playlist?list=PLq... ► Tải toàn bộ các bài Kinh Trung Bộ đã…

Hành giả có thể xem lại buổi pháp thoại qua youtube tại https://youtu.be/TNuVmQfXJYw ► Danh sách các bài giảng trong Kinh Trung Bộ đã được sư Thanh Minh thuyết: 👉https://youtube.com/playlist?list=PLq... ► Tải toàn bộ các bài Kinh Trung Bộ đã…

Hành giả có thể xem lại buổi pháp thoại qua youtube tại https://youtu.be/MOuLXRqd3DU ► Danh sách các bài giảng trong Kinh Trung Bộ đã được sư Thanh Minh thuyết: 👉https://youtube.com/playlist?list=PLq... ► Tải toàn bộ các bài Kinh Trung Bộ đã…

Hành giả có thể xem lại buổi pháp thoại qua youtube tại https://youtu.be/AWjcLMK-gnI ► Danh sách các bài giảng trong Kinh Trung Bộ đã được sư Thanh Minh thuyết: 👉https://youtube.com/playlist?list=PLq... ► Tải toàn bộ các bài Kinh Trung Bộ đã…

Hành giả có thể xem lại buổi pháp thoại qua youtube tạiPhần 1:https://youtu.be/ReRuAL9hqFsPhần 2:https://youtu.be/gdu7ZJ2dWa8► Danh sách các bài giảng trong Kinh Trung Bộ đã được sư Thanh Minh thuyết: 👉https://youtube.com/playlist?list=PLq...► Tải toàn bộ các bài Kinh Trung Bộ đã được…

LỊCH GIẢNG PHÁP VÀO 19H30 TỐI THỨ 7 HÀNG TUẦN

Hành giả có thể tham dự buổi pháp thoại vào lúc - Thời gian: 7:30 tối thứ 7 ngày 28/01/2023 Qua ứng dụng Zoom. - Mã ID Zoom: 699 699 2222 Mật khẩu: 699 - Hoặc truy cập link: zoom.chuaphucminh.com…

Hành giả có thể xem lại buổi pháp thoại qua youtube tại https://youtu.be/YW5JXBaH-FQ ► Danh sách các bài giảng trong Kinh Trung Bộ đã được sư Thanh Minh thuyết: tại đây ► Tải toàn bộ các bài Kinh Trung Bộ…

Hành giả có thể xem lại buổi pháp thoại qua youtube tại  https://youtu.be/6akklcE-Qdo ► Danh sách các bài giảng trong Kinh Trung Bộ đã được sư Thanh Minh thuyết: tại đây ► Tải toàn bộ các bài Kinh Trung Bộ…

Hành giả có thể xem lại buổi pháp thoại qua youtube tại https://youtu.be/bYCT25ErAUE ► Danh sách các bài giảng trong Kinh Trung Bộ đã được sư Thanh Minh thuyết: 👉https://youtube.com/playlist?list=PLq... ► Tải toàn bộ các bài Kinh Trung Bộ đã…

Hành giả có thể xem lại buổi pháp thoại qua youtube tại https://youtu.be/OCHIkd1-jBI ► Danh sách các bài giảng trong Kinh Trung Bộ đã được sư Thanh Minh thuyết: 👉https://youtube.com/playlist?list=PLq... ► Tải toàn bộ các bài Kinh Trung Bộ đã…

Hành giả có thể xem lại buổi pháp thoại qua youtube tạI https://youtu.be/v9aJTPPQSsI ► Danh sách các bài giảng trong Kinh Trung Bộ đã được sư Thanh Minh thuyết: https://youtube.com/playlist?list=PLq... ► Tải toàn bộ các bài Kinh Trung Bộ đã…

Hành giả có thể xem lại buổi pháp thoại qua youtube tại https://youtu.be/TNuVmQfXJYw ► Danh sách các bài giảng trong Kinh Trung Bộ đã được sư Thanh Minh thuyết: 👉https://youtube.com/playlist?list=PLq... ► Tải toàn bộ các bài Kinh Trung Bộ đã…

Hành giả có thể xem lại buổi pháp thoại qua youtube tại https://youtu.be/MOuLXRqd3DU ► Danh sách các bài giảng trong Kinh Trung Bộ đã được sư Thanh Minh thuyết: 👉https://youtube.com/playlist?list=PLq... ► Tải toàn bộ các bài Kinh Trung Bộ đã…

Hành giả có thể xem lại buổi pháp thoại qua youtube tại https://youtu.be/AWjcLMK-gnI ► Danh sách các bài giảng trong Kinh Trung Bộ đã được sư Thanh Minh thuyết: 👉https://youtube.com/playlist?list=PLq... ► Tải toàn bộ các bài Kinh Trung Bộ đã…

Hành giả có thể xem lại buổi pháp thoại qua youtube tạiPhần 1:https://youtu.be/ReRuAL9hqFsPhần 2:https://youtu.be/gdu7ZJ2dWa8► Danh sách các bài giảng trong Kinh Trung Bộ đã được sư Thanh Minh thuyết: 👉https://youtube.com/playlist?list=PLq...► Tải toàn bộ các bài Kinh Trung Bộ đã được…

LỊCH XIN GIỚI VÀO 7:30 SÁNG CÁC NGÀY 8, 13, 23, 29 hoặc 30 âm lịch HÀNG THÁNG

MÃ PHÒNG ZOOM
Các buổi thọ giới, Thuyết pháp và trình pháp được tổ chức tại Zoom với mã sau:
Zoom ID: 699 699 2222 | Pass: 699

TRÌNH PHÁP
Câu hỏi của quý hành giả sẽ được giải đáp trong buổi giảng pháp gần nhất.

THỈNH SÁCH

Quý hành giả có nhu cầu thỉnh sách, kinh điển vui lòng điền đủ thông tin trong đơn đăng kí thỉnh sách dưới đây.

THỌ GIỚI
Lịch xin giới hằng tháng: mùng 8, 15, 23,30 hoặc 29 âm lịch  tháng thiếu.
Zoom ID: 699 699 2222 | Pass: 699

THỈNH SÁCH

Quý hành giả có nhu cầu thỉnh sách, kinh điển vui lòng điền đủ thông tin trong đơn đăng kí thỉnh sách dưới đây.

TRÌNH PHÁP
Câu hỏi của quý hành giả sẽ được giải đáp trong buổi giảng pháp gần nhất