1. HÀNH BỒ TÁT ĐẠO

Hỏi: Phật là gì? Đáp: Phật là một Bậc Giác Ngộ chân lý, Bậc có trí tuệ hiểu biết đúng sự thật. Hỏi: Muốn giác ngộ chân lý như một vị Phật thì phải làm gì? Đáp: Phải thực hành Bồ Tát đạo để tích lũy các Ba-la-mật cho đến khi viên mãn thì sẽ […]

2. ĐẢN SINH

Hỏi: Bồ Tát từ cõi nào sinh xuống nhân gian? Đáp: Từ cõi trời Đâu Suất. Hỏi: Một vị trời khi sắp chết sẽ có biểu hiện gì? Đáp: Có 5 tướng suy hiện ra:• Hoa trên người khô héo;• Màu sắc Thiên y phai nhạt;• Nách chảy mồ hôi;• Màu da đen tối;• Nhàm […]

3. XUẤT GIA

Hỏi: Thái tử Siddhāttha đi xuất gia trước ngày Rāhula ra đời hay sau đó? Đáp: Ngài đi xuất gia ngay trong ngày hôm đó. Hỏi: Tại sao Thái tử Siddhāttha lại đi xuất gia trong ngày con trai chào đời? Đáp: Vì Ngài không muốn bị ràng buộc. Hỏi: Tại sao Thái tử Siddhāttha […]

11. CHÁNH TƯ DUY

Hỏi: Chánh tư duy là gì?Đáp: Là suy nghĩ chân chánh.Hỏi: Tư duy có những tính chất gì?Đáp: Tư duy là một tâm sở tầm:• Đặc tính của nó là hướng đến đối tượng;• Nhiệm vụ của nó là tác động vào đối tượng;• Biểu hiện của nó là dẫn tâm đến đối tượng;• Nhân […]

13. CHÁNH NGHIỆP

Hỏi: Chánh nghiệp là gì? Đáp:• Chánh = chân chánh;• Nghiệp = những hành động tạo nghiệp.Chánh nghiệp = những hành nghiệp chân chánh. Hỏi: Như thế nào là hành động tạo nghiệp? Đáp: Khi thân – khẩu – ý có sự cố ý hành động một việc gì thì đó là đang tạo nghiệp. […]

15. CHÁNH TINH TẤN

Hỏi: Chánh tinh tấn là gì?Đáp: Chánh tinh tấn là siêng năng chân chánh.• Chánh là chân chánh.• Tinh tấn là siêng năng, tích cực.Hỏi: Siêng năng như thế nào là chánh tinh tấn?Đáp:• Việc ác chưa sinh thì siêng năng ngăn ngừa;• Việc ác đã sinh thì siêng năng dứt bỏ;• Việc thiện chưa […]

16. CHÁNH NIỆM

Hỏi: Chánh niệm là gì? Đáp: Chánh niệm là ghi nhớ những điều chân chánh.• Chánh là chân chánh;• Niệm là ghi nhớ. Hỏi: Chánh niệm có đặc tính gì? Đáp: Đặc tính của chánh niệm là ghi nhớ đối tượng. Hỏi: Chánh niệm có nhiệm vụ gì? Đáp: Nhiệm vụ của chánh niệm là […]

17. CHÁNH ĐỊNH

Hỏi: Chánh định là gì?Đáp: Chánh định là nhất tâm chân chánh.• Chánh là chân chánh;• Định là nhất tâm.Hỏi: Định có những tính chất gì?Đáp: Định có:• Đặc tính: không lang thang;• Nhiệm vụ: gom tâm lại;• Biểu hiện: bình yên lặng lẽ;• Nhân gần: lạc.Hỏi: Nhất tâm như thế nào thì gọi là […]

18. XUẤT GIA

Hỏi: Đệ tử xuất gia đầu tiên của Đức Phật là ai? Đáp: Là Kiều Trần Như – Koṇḍañña. Hỏi: Nghi thức xuất gia của ông Kiều Trần Như như thế nào? Đáp: Đức Phật nói: Hãy đến, này tỳ kheo! Giáo pháp đã được thuyết giảng viên mãn, hãy tinh tấn thực hành để […]

19. SẮC UẨN

Hỏi: Vô ngã có nghĩa là gì? Đáp: Là không có thực thể. Tức là mọi thứ trên đời này đều rỗng không, giả tạm, không có thực nên gọi là vô ngã. Hỏi: Mọi thứ đều có hình dáng, màu sắc, kích cỡ. Như vậy, tại sao lại nói chúng không có thật? Đáp: […]

20. THỌ UẨN

Hỏi: Thọ là gì? Đáp: Thọ là những cảm giác của thân và tâm. Hỏi: Thân có những loại cảm thọ gì? Đáp: Thân có 2 loại cảm thọ:• Lạc thọ: Sự an lạc, dễ chịu của thân;• Khổ thọ: Sự đau khổ, khó chịu của thân. Hỏi: Tâm có những loại cảm thọ gì? […]

21. TƯỞNG UẨN

Hỏi: Tưởng có nghĩa là gì? Đáp: Tưởng là những tư tưởng, sự nhận thức, sự ghi nhớ. Hỏi: Tưởng thường làm phận sự gì? Đáp: Tưởng làm phận sự ghi nhớ, tưởng tượng. Hỏi: Có bao nhiêu tưởng? Đáp:• Sắc tưởng: Tưởng nhớ đến cảnh sắc;• Thanh tưởng: Tưởng nhớ đến âm thanh;• Hương […]